Månadsmöte

Månadsmöte i Vuxenskolans lokaler.

Vi börjar med en gemensam fika i caféet.

Vad är på gång i kommunen?

Genomgång av aktuella ärenden på ärendelistan för KF.

Välkommen!