Månadsmöte

Månadsmöte, Obs! ändrat datum

Vi får information från Höglandets Räddningstjänst och går igenom ärendelistan för KF. Vi kommer dessutom informera om aktuella frågor.

Vi träffas på Vuxenskolan och vill du vara med digitalt så kontakta, Christina Moths mobil 070-207 61 86 .

Välkommen!