Inställt: Klimatcirkel Café med c - Anders Åkesson

Vi ställer in detta Café med C och hoppas att vi kan återkomma till våren med ett fysiskt möte. Anders Åkesson, talesman för trafik och infrastruktur är med oss på länk. Frågor som ställs under kvällen är - hur ser infrastrukten ut i framtiden?

Vad händer med vägar, järnvägar och bredband i Småland fram mot 2030-talet? Hur tar sig Vetlandabon till arbete, utbildning? Hur transporteras gods och varor från skogen, Vetlanda kommuns olika industrier in och ut ur vår kommun och vidare? Vilka hinder finns det för en som längtar efter den goda miljön på höglandet att bosätta sig där men kanske har sin försörjning/utbildning på annat håll i landet och världen?

Senast på försommaren 2022 ska regeringen presentera de kommande 16 årens samhällsinvesteringar och utvecklingsinsatser för transportpolitiken. Centerpartiet kommer, inom ramen för Januariavtalet, att vara delaktiga i det arbetet.