Distriktsstämma - Digitalt

Distriktsstämman kommer att hållas digitalt.

Kallelse och dagordning har skickats ut inför den digitala distriktsstämman. Guldnålsutdelning kommer att skjutas fram till hösten.