Obs! fysiskt möte inställt - Månadsmöte

OBS! Det fysiska mötet är inställt och kommer att hållas via Teams, information kommer till medlemmarna via mail.

OBS! Vi kommer att ha en avtackning för Dan Ljungström senare i slutet av sommaren.

Agenda för Teams mötet:

Med anledning av att Dan Ljungström lämnar sin plats som kommunalråd kommer vi under
mötet utse en efterträdare.

- Val av ersättare för Dan Ljungström
- Sedvanligt månadsmöte, budget och andra aktuella frågor

När: Tisdag 1 juni klockan 18.30. Teams länk skickas till förtroendevalda och de som vill närvara kontakta christina.moths@centerpartiet.se

Välkommen!