Månadsmöte

Månadsmöte i Ekenässjöns skola, matsalen.

  • Fika och gemenskap kl.18.30-19
  • Politiskt samtal kl.19-20
  • Inför KS (Kommunstyrelsen) kl.20-21
  • Välkommen!
  •