Kick off för kommande mandatperiod

Kick Offen hölls i Björköby hos Hannás med ett stort engemang bland deltagare och många nya idéer inför framtiden i Vetlanda kommun.

Det var ett glatt gäng som togs an frågorna som vi vill driva under kommande mandatperiod. Det som genomsyrade våra diskussioner är Centerpartiets värdegrund - Alla människor är lika värda och att vi tror på en grön tillväxt och utveckling som bygger framtiden både i vårt land och Vetlanda kommun.

Utifrån vårt valmanifest och dess rubriker hade vi grupparbeten med dessa rubriker som underlag:

Håll ihop Vetlanda kommun - Stad och land hand i hand

Jobben och integrationen - Alla behövs!

Miljö och klimat - Vi skapar våra barns framtida miljö

Trygghet i kommunen - Trygghet är inte en rättighet det skapar vi tillsammans

Det jobbades på i grupperna och avslutningsvis presenterades olika prioteringsområden som vi kommer att presentera på våra månadsmöten och framöver på olika sätt och forum.