• / Nyheter
  • / välfärdspengar till vetlanda kommun

välfärdspengar till vetlanda kommun

Vi i Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna skjuter till fem nya miljarder för att stärka välfärden och verka för en fortsatt grön politik. Det ger Vetlanda kommun 9,3 miljoner och det är ett välkommet tillskott.

För oss i Centerpartiet i Vetlanda är det viktigt med en kommun där alla invånare får den service och rätt till insatser när de behöver. Vi månar om personal och verksamhet inom vård, omsorg och skola så de kan ge bästa service och känna tillfredsställelse i sitt viktiga arbete för allas bästa. Att näringslivet ges förutsättningar att växa och fler jobbtillfällen skapas. Att vi fortsätter verka för en grönare politik. 

Vi är glada över att Centerpartiet medverkade till att bidraget blev generellt så att vi kan förvalta pengarna på bästa sätt för våra kommuninvånare. I första hand behövs de för att stärka upp de ekonomiska resultaten så att vi klarar investeringar i äldreomsorg och skola. Skulle det framöver bli utrymme för satsningar så ser vi i Centerpartiet bland annat behov av förstärkningar när det gäller bredbandsutbyggnaden. Detsamma gäller satsningar på våra skolor med exempelvis ökad digitalisering för att möta framtidens behov för att klara kompetensen inom en del ämnesområden.

Den något märkliga konstellationen M, KD, SD och V har i populistisk anda lagt ett förslag som trots något mer pengar, innebär att i slutändan tar man bort satsningar för att få personer i arbete, vilket slår mot kommunerna. Detta har med rätta även kritiserats från näringslivs-organisationer. Även medel till skolan tas bort för att finansiera det hela.

Oavsett vad som händer framöver så kommer Centerpartiet stå upp för ordning och reda i de politiska processerna. I det fortsatta arbetet vill vi politiker i Vetlanda som har ert förtroende gärna lyssna in era synpunkter och funderingar. Tveka aldrig att höra av dig till någon av oss, vi finns i politiken med grön centerpolitik för dig. 

Mail: vetlanda@centerpartiet.se