inställda möten på grund av coronaviruset

Centerpartiet i Vetlanda följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger. Inställt Café med C både den 16 mars och kommande den 23 mars.

Vi skjuter upp de aktiviteter som innebär större sammankomster som våra Café med C och medverkan på olika aktiviteter. När det gäller förtroendevalda så är det respektive nämnd eller mötesansvarig som avgör om mötet blir av eller om det rentav blir ett telefonmöte istället. Ni som berörs får information om detta löpande.

Från vår riksorganisation innebär detta till exempel att de har ställt in vissa kampanjaktiviteter kopplade till samtalsåret 2020. På riksorganisationen arbetas det med att ge stöd till distansmöten och hur sådana ska kunna genomföras på ett bra sätt.

På individnivå riktas en särskild uppmaning till alla som ska delta på möten inom centerrörelsen att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning: den som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Se mer information www.folkhalsomyndigheten.se