• / Nyheter
  • / 37 miljoner extra till Vetlanda Kommun

37 miljoner extra till Vetlanda Kommun

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och region-sektorn i vårändringsbudgeten. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner blir för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Vetlanda kommun innebär tillskottet drygt 37 miljoner kronor för 2020. Detta är en bra förstärkning för oss i Vetlanda kommun, för alla kommuner, regioner och är naturligtvis ett mycket välkommet tillskott.

-När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa och krisen växer i alla delar av samhället då behövs flera insatser. Först och främst måste vi se till människors hälsa men också att andra samhällsfunktioner fungerar tillfredsställande, säger vårt kommunalråd Dan Ljungström.

Permanent höjning av bidragen

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år.
   - Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Vetlanda kommun. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Detta tillskott ger kommunen arbetsro, avslutar Dan Ljungström.