Kyrkoval 2021

Om knappt ett år den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla som fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan är röstberättigade i kyrkovalet. Den som har fyllt 18 år är valbar och kan stå med på kyrkovalsedeln.

Centerpartiets partistyrelse har beslutat att man går fram i valet som nomineringsgrupp under beteckningen Centerpartiet. Detta innebär att de som är medlemmar i både kyrkan och partiet har möjlighet att föreslå namn att stå på valsedlar och att ställa upp i valet.

Centerpartiets kretsstyrelse har beslutat att partiet i Vetlanda kommun avstår från att ha en egen lista för Vetlanda pastorat.

För att få fram lämpliga kandidater till kyrkomötet och stiftsfullmäktige har medlemmar i Centerpartiet i Vetlanda krets möjlighet att föreslå namn. De som föreslås ska vara medlemmar i Centerpartiet och Svenska kyrkan. Senast den 30 november ska förslagen vara inne till Stig-Göran Fransson, se adress nedan. Kandidaterna bör vara tillfrågade och kommer senare att få underteckna kandidatförsäkran till både partiet och Svenska kyrkan som i tidigare val.

Till de samlingslistor som kommer att finnas i olika delar av pastoratet är det bra om vi föreslår namn till dem som håller i listornas framtagning.

Skicka till: Stig-Göran Fransson, Valåkravägen 8, 574 73 Landsbro, stiggoran.fransson@svenskakyrkan.se

Kuriosa, bilden av Lannaskede gamla kyrka är målad av Stig-Görans farbror Wictor Fransson 1943.