Valmanifest 2022 - 2026

För Vetlanda kommuns bästa!

För Vetlanda Centerparti är:

- klimatsmarta val en självklarhet

- Varje elev unik och ska få tidiga anpassningar i skolan efter sin förmåga

-- tillgången till kommunal service en självklarhet för varje invånare

- de gröna näringarna ett högprioriterat område för en levande landsbygd

- tillgången till trygghetsboende på flera orter är viktigt

Vetlanda kommun är en attraktiv kommun som växer med invånare och företag. Utan landsbygden kan inte kommunen leva. Vi är i behov av matproducenter, skogsnäring och andra gröna företag.

Det ska inte vara skillnad på den kommunala servicen oavsett var du bor och lever.

Vi tror på nya moderna lösningar och det kräver en utbyggnad av bredband som underlättar för kommunen att utföra sitt kärnuppdrag inom skola, vård och omsorg.

Det är inte bara kommunen som växer utan även Centerpartiet. Vi vet att den gröna liberala rösten behövs i Vetlanda kommun. Den enskilda människan mår bra av att fatta sina egna beslut och därför är valfrihet viktigt. Det är också lika självklart att människor som behöver stöd och hjälp ska få det.

En röst på oss - är en röst på vanliga människor med politisk intresse och med vilja att fatta gröna sunda beslut för dig och Vetlanda kommuns bästa.

Läs mer i vårt valmanifest för 2022 - 2026 (länk) , 313.6 kB.