Ny partiledare och partiledning vald

Muharrem Demirok valdes till ny partiledare på extrastämman i Helsingborg.

Till förste vice ordförande valdes Daniel Bäckström och till andre vice ordförande Ulrika Liljjeberg. Dessutom valdes två ledamöter till det verkställande utskottet: Martin Ådahl och Madelaine Jakobsson.