• / Ingvar Andersson

Ingvar Andersson

Personbild


Vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.

Jag är Centerpartist i hjärtat och är intresserad av frågor som förändrar samhället i en positiv riktning, särskilt landsbygds och miljöfrågor.

Yrke
Lantbrukare med djurintresse, driver köttproduktion och skogsbruk.

Hjärtefrågor
Öka självförsörjningsgraden av mat i Sverige. Entreprenör och företagsfrågor för bra sysselsättning och ekonomi. Bevara och utveckla service på landsbygden.

Fritidsintressen
Tycker om att vistas i natur och skogen, t ex jaga. Sportintresserad. Umgås gärna i föreningar, och med familj , barn och barnbarn.

Kontakta Ingvar Andersson

Kontakta Ingvar

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....