Månadsmöte

Höstens första månadsmöte!

Vi har ändrat om lite så på detta månadsmöte tar vi upp VO-nämndens utredning om upphandling personlig assistans inom LSS, som är aktuellt just nu. Vi går dessutom igenom ärendelistan för KF.

Vi hälsar alla ledamöter i nämnderna med ersättare särskilt välkomna till detta första månadsmöte i höst. En kort lägsrapport från varje nämnd önskas av Covid 19 och hur det har påverkat nämndernas arbete under pandemin.

Plats: Gula Huset (vid Heds Arena/Hydro Arena)

Välkommen!