Månadsmöte

Månadsmöte

Vi får information från Barn & Utbildning . Går igenom ärendelistan för KF och frågor om budget.

Vi träffas på Vuxenskolan och börjar med fika.

Välkommen!