• / Nyheter
  • / Ny ordförande för (C)

Ny ordförande

Vid Centerpartiets årsstämma i Borgholm den 5 mars valdes Staffan Larsson till ny ordförande. BORGHOLM.

– Jag känner mig stolt och hedrad över att leda Centerpartiet under kommande år. Jag ser fram emot att bidra till en mer närodlad politik för Borgholm och kavla upp ärmarna för ett framgångsrikt år inför nästa års valrörelse för Centerpartiet, säger Staffan Larsson, ny ordförande Centerpartiet, Borgholm.

Staffan Larsson har tidigare varit verksam inom partiet som ordförande i Böda-Högby-Källa Centeravdelning och är ledamot i Miljö- och Hållbarhetsberedningen inom kommunen. Till vardags arbetar Staffan som marknadschef inom energibranschen.

– Vi vill föra en närodlad politik där människor kan påverka sin vardag och där jobben kan växa upp i de små företagen. Den viktigaste frågan som vi kommer att driva under året i Borgholm är att konkret visa invånarna hur hela kommunen ska utvecklas. Det handlar om både stora och små frågor som är viktiga för oss som bor ute i glesbygden. Jag bor i Byxelkrok och där driver vi till exempel på för bredband till alla, bättre enskilda vägar, fungerande översikts- och detaljplaner för att samhället ska växa och utvecklas.

För Borgholm som helhet ser vi nya bostäder och bättre pendlingsmöjligheter som två viktiga frågor, avslutar Staffan Larsson.

Staffan Larsson ersätter Eva Wahlgren som valt att bli ledamot i styrelsen.

Relaterade nyheter