• / Arkiv
  • / Att vilja, – men inte få plats

Att vilja, – men inte få plats

Vi har medmänniskor som är födda med någon form av funktionsnedsättning. Likaså drabbas vi av arbete och trafikolyckor som kan orsaka en funktionsnedsättning. Oavsett hur en skada har uppkommit finns en stor vilja och ett mål för den drabbade att få eget boende, eget nätverk och ett meningsfullt arbete att gå till. Många får kämpa för att ”höra till” det som andra ser vara självklart.

Vi har ett gemensamt ansvar att ge förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning kan nå sina mål. Allt fler ges möjligheter till eget boende vilket också bidrar till ett eget nätverk.

Ett meningsfullt arbete är mycket stort och viktigt. Vi har personer som är villiga att ge 100% av just sin förmåga till att utföra arbetsuppgifter, varför ska det då vara så svårt att ge denna starka vilja en plats i arbetslivet.

Olika typer av företag, föreningar, kommun och landsting kan som arbetsgivare göra mer för våra medborgare med funktionsnedsättning. Fackliga organisationer och medarbetare på våra arbetsplatser kan tydligare hälsa fler välkomna till sin arbetsplats. Alla har ett ansvar. Viljan att arbeta till 100% av sin arbetsförmåga är en förmåga att ta vara på.

Per-Inge Pettersson, c

Ordförande socialnämnden, Hultsfreds kommun