Motion: Mer fiber till landsbygden

Motion till kommunfullmäktigei Hultsfreds kommun

 På en levande landsbygd behövs fiber-bredband för att kunna bo och driva företag.

Den enskilde fastighetsägaren har genom fiber, möjlighet att få en snabb och kraftfullt kommunikation med omvärlden.

Med hjälp av nu tillgängliga EU- och statliga bidrag finns möjlighet att erbjuda fiber till boende och företag på landsbygden.

Utöver det behövs också en kommunal insats för att kunna erbjuda fiber till alla de på landsbygden som i dag vill investera i fiber till sin fastighet.

Det är viktigt att Hultsfreds kommun passar på att investera i fiber på landsbygden samtidigt som det finns EU- och statliga bidrag att tillgå.

Kommunen ska se en ekonomisk insats som en investering där boende och företag på landsbygden både ger en levande landsbygd och genererar skatteintäkter till kommunen.

Jag yrkar:

Att kommunen ger förutsättningar till boende och företag på landsbygden så att de kan investera i fiber-bredband.

Åkerö 2015-11-22

Per-Inge Pettersson

Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.