• / Arkiv
  • / Välbesökt årsmöte

Välbesökt årsmöte


Centerpartiet i Hultsfreds kommun har haft ett välbesökt årsmöte i Ordenshuset, Virserum. Mötet gästades av kommunalrådet i Mönsterås, Roland Åkesson, som inledde med att gratulera kommunen till det goda ekonomiska resultatet och de positiva vindar som just nu råder i Hultsfred. Han framhöll likheterna mellan de centerstyrda kommunerna Mönsterås och Hultsfred och pratade om de olika områden som är viktiga för kommuner med den här strukturen att satsa på: den lokala servicen och de mindre orternas utveckling, näringslivs-frågor och arbetet med att främja småföretagande. miljö- och klimatfrågor mm. Jobb och företagande måste stå i centrum för det är det som ger inkomster till den offentliga sektorn. Det är viktigt att jobba brett kommunalt och att vara samarbetsinriktad, visa på vad som har gjorts och vara tydlig med de mål man har för det politiska arbetet. Roland Åkesson vet vad han talar om efter drygt 30 år som kommunalråd!

Ordföranden Ulf Larsson omvaldes. I styrelsen i övrigt omvaldes Lars Rosander, Anna-Maj Sundström, Gunilla Aronsson, Maik Rohde, Elisabeth Löfkvist, Per-Inge Pettersson samt nyvaldes Fredrik Eirasson, Kenneth Jonsson, Lennart Odengrund och Ronny Ohlsson.

Av verksamhetsberättelsen framgår att kretsen har haft en omfattande verksamhet: studiebesök på Modigs och Ekliden i Virserum samt Moliljan i Målila , utflykt till Älgparken, Kristineberg, möte om landsbygdsutveckling Hela Sverige ska leva i Lönneberga samt julbord i Lönnebergaboa. På programmet för innevarande år står bl.a.studiebesök på Lignarium i Virserum, medlemsmöte kring kommunala frågor och teaterresa till Kalmar. Ytterligare studiebesök och medlemsmöten är under planering.

Som avslutning informerade kommunalrådet Lars Rosander om aktuella kommunala frågor. Det är just nu mycket som händer inom kommunen inte minst när det gäller skolorna. Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson svarade på frågor om bl.a. kylmaten och annat som rör kosthållningen för våra äldre. Även personalsituationen på äldreboendena berördes.

/Anna-Maj Sundström