Företagsbesök på Ejagården

Centerpartiet i Hultsfreds kommun gjorde på måndagskvällen företagsbesök på Ejagården i Dalsebo, Vena.

"Närvaro för balans i livet" är ledorden för Eivor Johansson på Ejagården som sedan 2010 erbjuder proffesionellt stöd och utbildning till bl.a chefer, ledare, företag och enskilda.

I dagens samhälle har egenskaper som prestation och stresstålighet blivit alltmer efterfrågade. Dessa egenskaper kan i långa loppet bli skadliga för hälsan och kosta mycket pengar för arbetsplatser och

"Närvaro för balans i livet" är ledorden för Eivor Johansson på Ejagården som sedan 2010 erbjuder proffesionellt stöd och utbildning till bl.a chefer, ledare, företag och enskilda.

I dagens samhälle har egenskaper som prestation och stresstålighet blivit alltmer efterfrågade. Dessa egenskaper kan i långa loppet bli skadliga för hälsan och kosta mycket pengar för arbetsplatser och

samhället i form av långa sjukskrivningar men inte minst för den enskilde som utan hjälp kan drabbas av utmattningssyndrom och depression.

Ejagården erbjuder bl.a coaching för chefer/ ledare/medarbetare, mindfulnessbaserad utbildning och samtalsstöd, ångest- och depressionsbehandling man har avtal med både landsting och försäkringskassa.

Eivor Johansson är själv utbildad psykosyntesterapeut, på senare tid har hon knutit ihop flera yrkeskategorier till det som hon kallar "Ejagruppen", där ingår bl.a socionom, psykoterapeut, organisationspsykolog, sjukgymnast och psykolog. Dessa personer driver varsina verksamheter men kan också samarbeta och komplettera varandra, de sammanstrålar då på Ejagården.

Ett intressant företag i smakfullt renoverad o inredd lokal , en verksamhet som vi har all anledning att vara stolta över att ha i vår kommun säger Per-Inge Pettersson som var med på besöket.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.