Vi fortsätter sätta den enskilda i fokus trots ändrade riktlinjer

Efter inslaget i SVTs regionala nyheter (Smålandsnytt) fredagen den 9/12 har Per-Inge Pettersson (C), Socialnämndens ordförande, fått många positiva kommentarer. Han har fått såväl mejl, SMS och samtal om hur vi ansvarsfullt hanterar LSS och personlig assistans genom att sätta fokus på den enskilda.

Hultsfred Kommuns kostnader har stigit med fyra miljoner för att täcka upp det som Försäkringskassan har dragit ner p.g.a. att de ändrat i sina riktlinjer för att bli berättigad till assistans enligt lagen om LSS.

I intervjun belyser Per-Inge vikten av att sätta den enskilde i fokus. Han motsätta sig även Regeringens påstående att deras förändringar inte drabbar den enskilde, då det är den enskilde som av försäkringskassan får besked att man minskat timmar och därmed skapat stor oro för den enskilde och dennes framtid. Han Konstaterar även i intervjun:

– "Vi tar inte och lämnar dem i sticket. Kommunen fortsätter att göra de insatser som man har varit överens om när våra biståndshandläggare har gjort den bedömningen. Det kan handla om att de inte kan äta eller duscha själva till exempel"

Ni kan se inslaget i Smålandsnytt genom att klicka här (inslaget börjar 00.37). Ni kan även läsa artikeln genom att klicka här.