• / Arkiv
  • / Nyårshälsning

Nyårshälsning

Nyårshälsning från Per-Inge Pettersson, socialnämndens ordförande.

Efter sju år i socialnämnden känner jag att 2017 är ett år där vi skördat framgångar av satsningar som gjorts.

Förutom bra bemötande får jag av anhöriga höra goda exempel inom äldreomsorgen på små insatser som gett den enskilde stor meningsfullhet, vilket generellt är en av nycklarna till framgång. Den som har levt ett långt liv kan ha små eller stora saker som man vill få berätta. När det sociala kontaktnätet krymper är det viktigt att personal tar sig tid att lyssna, det känns viktigt att få berätta något som man bär på, ”delad glädje är dubbel glädje” liksom ”delad sorg blir halv sorg” och kan göra just den dagen roligare eller lättare. Hemtjänsten gör här ett bra arbete men jag hör samtidigt av personalen att mer går att göra. I hemmet finns referensområden med fotografier, mattor, tavlor och möbler, där varje sak har sin historia/händelse, minnen den äldre kan/vill berätta om. Utmaningen kan vara att själv prata mindre vilket möjliggör för den enskilde att kunna prata mera och ge utryck för sina minnen och känslor. Personalens ökade möjlighet att erbjuda enkla måltider i hemmet är också en inspirationskälla till meningsfulla samtal. Utifrån olika socialnämndsbeslut har socialförvaltningen en viktig process med individuella möjligheter som behöver god planering och samtal i hemtjänstgruppen.

Årets julklapp är Kommunfullmäktiges beslut att utifrån socialnämnden/förvaltningens förslag renovera Lindgården, Klockargården, Hemgården och Lundagårdens lokaler till att bli än mer ändamålsenliga för framtida äldre, äldre med ökad grad dement sjukdom. Att dessutom utöka antalet från 132 till 163 platser och därtill nyproducera 13 lägenheter i nära anslutning till Ekliden och Lundagården är en mycket bra grund för att möta framtidens behov inom äldreomsorgen.

Avlastning/korttidsplatserna på Knektagården renoveras och byggs till att bli 18 platser med egna rum och dessutom olika aktivitetsrum. Ett mycket viktig komplement till en bra hemtjänst för den enskilde och närmast anhörig.

Funktionshindrade med rätt till personlig assistans har haft en bedrövlig tid där regeringen och dess myndighet orsakat stor oro med neddragen hjälp och resurser. Anhöriga har ringt och varit förtvivlade, det är ett oacceptabelt sätt att hantera individer med svår utsatthet och i skrivande stund finns fortfarande inga besked från regeringen som tryggar den enskilde. Regeringens klantighet har inneburit kommunalt merarbete och kostnader.

Det är med stor entusiasm jag ser fram mot 2018, ett år där vår nya handledarutbildning börjar ge resultat, vilket är nödvändigt för att vara bra arbetsgivare för praktikanter/studenter och den befintliga personalen. Tillsammans med ”heltid som norm” ska vi som arbetsgivare se till att vara en attraktiv arbetsgivare. Socialnämnden fortsätter med tydliga mål på bemötande, den enskildes delaktighet och att de ska känna trygghet i sitt boende. Det har varit fruktsamt då personalen själva utrycker i enkäter en hög stolthet för sin arbetsinsats.

”Främja god hälsa” ska ge avtryck 2018 och in på nästa mandatperiod, såväl den egna hälsan och arbetet att hjälpa kommuninvånarna till god hälsa. Jag ser behovet av årsvisa handlingsplaner, förvaltningsvis och förvaltningar gemensamt. ” främja god hälsa” blir ytterligare viktig samverkansfråga för Soc, Bun och Kultur o fritid. Denna starka samverkan är stark i Hultsfreds kommun och ska också vara i framtiden.

GOTT NYTT ÅR!

Önskar

Per-Inge Pettersson, socialnämndens ordförande.