Nära vård i Hultsfred

Bild

Öppet brev 2018-03-16 till Landstinget i Kalmar Län, Jessica Rydell.

 

Det är viktigt att vården finns nära patienten så resor minimeras för den enskilde. Det är också viktigt med nära vård för läkare och sjuksköterska för att närmare och kontinuerligt kunna följa patientens utveckling.

Om den lokala vårdcentralen saknar resurser att ta emot patienter med kort varsel (samma dag) finns, förutom längre resa och lång väntetid, risken att sjukdomen/skadan förvärras.

Framför allt hos äldre personer finns en sådan påtaglig risk, man drar sig för att åka till akuten och kanske få vänta i timmar om belastningen där är stor, istället stannar man hemma, väntar och ser om man ”mår bättre i morgon” trots att man egentligen hade behövt en vårdkontakt redan idag. Man undviker kanske dessutom att nästa dag åter kontakta vårdcentralen, vill inte vara till besvär/tjata.

När man väl kommer till vårdcentral eller i sämsta fall till akuten kan det visa sig att större vårdinsatser krävs som t.ex. inläggning på sjukhus som kunnat undvikas om man fått tid på vårdcentral med en gång.

Den senaste tiden har jag fått till mig flertalet samtal från närboende till Hultsfreds hälsocentral med problemet att inte få tider och akut tider.

Min fråga till politisk ansvarig landstingsråd, Jessica Rydell:

Vilken insats avser du göra tillsammans med lanstingsledningen så att närboende till Hultsfreds hälsocentral kan få en ”Nära Vård” och säkerställa så att man kan ta emot patienter med kort varsel (samma dag)?

Per-Inge Pettersson, C