Barn- & utbildningsnämden

Martina Johansson 1:e v ordf

Elisabeth Lövkvist

Maria Österberg

Ersättare

Åsa Landberg

Gunilla Aronsson

Antje Rohde