Kommunstyrelsen

Lars Rosander Ordförande

Per- Inge Pettersson

Åsa Landberg

Ronny Olsson

Ersättare

Maik Rohde

Alexander Steinvall

Gunilla Aronsson