ÖSK

Östra Smålands Kommunalteknikförbund

Per-Inge Pettersson, Ledarmot

Lars Rosander, Ersättare