Regionförbundets styrelse

Lars Rosander, Ledarmot