Konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa, Nr 2

Bild

Motion ställd till kommunfullmäktige

Vid de träffar vi i Centerpartiet haft med föreningar i Virserum, Silverdalen/Lönneberga, Vena, Hultsfred, Mörlunda/Rosenfors, Järnforsen och Målilla framkom många bra idéer

som skulle möjliggöra ökad rörelse och utevistelse, detta ger ökad folkhälsa och trivsel i vår kommun.

Centerpartiet vill se en samlad planläggning med konkreta åtgärder för förbättrad folkhälsa. Vi anser att förslagen ökar möjligheten för våra kommuninnevånare till aktivitet och välbefinnande på respektive ort.

Som en grund för planläggningen vill vi att följande bereds

  • Stimulera aktiviteter för yngre barn, exempelvis att införa lokalt aktivitetsstöd även för barn under sju år.
  • Stimulera till fler fysiska aktivitet vintertid genom översyn av tider i våra sporthallar och vid behov planera för ytterligare en sporthall. Exempelvis har den mycket aktiva Hultsfred gymnastikklubb svårt att få halltider till sin verksamhet.
  • Stimulera miljöer till fler evenemang, exempelvis att erbjuda ett föreningsstöd att ”Loflata” i Vena blir vårdat och gräset klippt sommartid.
  • Stimulera till fler fysiska aktiviteter i fotbollstältet genom att åtgärda bristen på omklädningsrum.
  • Få fler att gå på de många evenemang som anordnas i vår kommun genom att stimulera fler att marknadsföra sina evenemang på kommunens evenemangskalender och att göra kalendern än mer tillgänglig.
  • Stimulera till mer fysisk aktivitet under sportlovet genom särskild stimulans till föreningar att anordna och göra aktiviteterna än mer kända i hela kommunen.

2017-11-02

Lars Rosander, Per-Inge Pettersson & Ulf Larsson