Tydligare arbete som främjar god hälsa

Bild

Motion ställd till Kommunfullmäktige

Vi har redskapen och förutsättningar att främja hälsan i vår kommun, exempelvis har vi:

 • Sporthallar som inte är fullbokade.
 • Hagadal med ett ute-gym och gräsplan under tak som kan användas till mer än fotboll.
 • Vi har fler gång o cykelvägar och där fler är belysta än tidigare.
 • Vi har hälsovecka och hälsomässa
 • Vi har KF beslut att chefer i kommunal verksamhet ska få max 30 medarbetare.
 • Vi har en familjecentral och en ungdomsenhet.

Vi måste bli bättre på att i beslut och i alla våra möten mäniskor i mellan, tänka och göra mer som främjar god hälsa.

 • Det handlar om att kunna förändra och göra nytt som främjar hälsan och bryta vanans makt för nya möjligheter.
 • Det handlar om ett tydligt ledarskap i nära samarbete med fackliga organisationer, med bl.a. befattningsbeskrivning och mål, ömsesidigt för ledare och medarbetare.
 • Det handlar om ökad samverkan med ideella föreningar och ta till vara det engagemang som finns och att ge förutsättningar för nya idéer.
 • Det handlar om att samverka med privata näringslivet, såväl vad de kan erbjuda för att främja hälsan som vad kommunen kan erbjuda företagen.
 • Det handlar om att investera en krona och få två tillbaka i form av ett ökat välmående och glädje i arbetet och på fritiden, som tillsammans är livet.
 • Styrelse och nämnder ska årligen till KF redovisa sina insatser och resultaten som främjar hälsan för personal och medborgare.

Jag yrkar att kommunal verksamhet och kommunen i samverkan med näringsliv och ideella föreningar, tydligare och målmedvetet ska främja hälsan för personal och våra medborgare.

Åkerö 2016-11-13

Per-Inge Pettersson

Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.