• / Nyheter
  • / Stabil ekonomi och bra utveckling!

Stabil ekonomi och bra utveckling!

Anders Andersson Kommunalråd


Det går bra för Kalmar. Befolkningen ökar och hela kommunen får del av ökningen, vi har just passerat 66 000 invånare. Vi har lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner och riket, en ekonomi i balans med överskott och en kommunal välfärdsverksamhet med hög kvalité. I vår budget för 2017 och framåt tillförs omsorgsverksamheten 57 miljoner och skolan får ytterligare 137 miljoner. Med utökade resurser och en tydlig strategi ska vi nå målet om att bli en av landets bästa skol- och äldrekommuner till år 2020.

Kalmar kommun har haft ett tydligt mål att bli topp 100 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Nu är vi där. I år klättrar kommunen 28 platser till plats 83.

Långsiktigt arbete mot tydliga mål ger resultat. Vi är glada men inte helt nöjda. Nu genomför vi utbildningar för att hela tiden skapa ett ännu bättre företagsklimat. Regelförenklingar, tillgänglighet och bemötande är nyckelord.

Vi planerar stora investeringar på cirka en miljard kronor under de kommande tre åren. Här finns förskolor, skolor, äldreboenden, Kulturcentrum, Byteatern, idrottsanläggningar, cykelvägar och en ny simhall.

Vi behöver fler bostäder och därför planeras cirka 2 500 nya bostäder under tre år och över1 300 bostäder är i produktion. En stor del är hyresrätter. Till detta kommer Karlssons äng, Södra staden och Rifa-området.

Allt fler åker med kollektivtrafiken (ett ord), en stor solcellspark planeras vid flygplatsen och miljöbokslutet visar att Kalmar har kommit långt i miljöarbetet. Av den mat vi serverar från våra kommunala kök är över 60 % närproducerad eller ekologisk. Vi har haft en fantastisk evenemangssommar i Kalmar, årets sommarstad. För några veckor sedan avslutades Kalmarsund Pride, en manifestation för allas lika värde. Listan kan göras lång. Det händer mycket bra i Kalmar!

I juni fattade regeringen beslut om att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Till detta kommer en läkarutbildning som startar under nästa år. Äntligen byggs nu också Linnéuniversitetet i Ölandshamnen.

Som styrande politiska partier i Kalmar kommun känner vi oss stolta över det som händer och över allt engagemang och den driftkraft som finns hos kommunens invånare och kommunens anställda. Arbetet fortsätter!

Moderaternas oppositionsråd Christina Fosnes i Kalmar kritiserar ofta majoriteten för ekonomiskt lättsinne. Trots att budgeten de närmaste tre åren visar på ett genomsnittligt överskott på 60 miljoner och att Kalmar kommunkoncern minskar sin skuldsättning. Om moderaterna kommer till makten i Kalmar lovar Christina allehanda kostnadsdrivande saker utan att kunna redovisa hur dessa skall finansieras. I moderaternas budget för 2017, talar de om att Kalmar borde samla pengar inför sämre tider, men föreslår själva ökade utgifter i budgeten.

Moderaterna säger som enda parti i Kalmar kommun nej till att fortsätta att använda Telemarken som skola. Efter universitets flytt planeras det för särskola, mellanstadium och högstadium på Telemarken. Moderaternas menar att skolan blir för stor trots att flera av våra högstadieskolor är större och att Telemarken kommer att bestå av olika skolformer. Istället föreslår Moderaterna en nybyggnad av särskola vid Djurängsskolan som skall påbörjas 2017, trots att alla vet att det inte finns plats för en särskola där i nuvarande detaljplan. Som lök på laxen finansieras särskolan bara till 2/3 delar. Genom att vi fortsätter använda Telemarken som skola binds mindre resurser i lokaler och ca 25 miljoner årligen kan satsas på mindre klasser och mer personal i skolan. Dessutom har Telemarken bra lokaler för skolverksamhet och skog och natur inpå knutarna.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla hela kommunen på ett bra sätt. Vi i majoriteten finansierar våra förslag och har visat att vi kan förena en expansiv utveckling och hög kvalité på den kommunala verksamheten med en god kommunal ekonomi. Arbetet fortsätter! Däremot verkar tyvärr moderaterna helt gått vilse i välfärdsarbetet. På nationell nivå har moderaterna dessutom sagt nej till statsbidrag riktat till äldreomsorgen och för 2017 halverar man välfärdsmiljarderna till kommunerna, bara dessa två poster innebär cirka 30 miljoner i minskade resurser för Kalmar.

Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Anders Andersson (C)

Bertil Dahl (V)