• / Nyheter
  • / Att börja om på ny kula

Att börja om på ny kula

Den 19 januari började jag bokstavligen om på ny kula. Min artrosdrabbade höft fick en välbehövlig operation. I april är det dags att bildligt börja om på ny kula; jag går från att vara deltids/fritidspolitiker till att bli Centerpartiets kommunalråd i Kalmar.

För den samhällsintresserade är det är en spännande utmaning att på detta sätt få vara med i en tid då Kalmar kommun genomgår en snabbare utveckling än kanske någon gång tidigare. Befolkningen ökar, det byggs och nya företag, näringar och utbildningar söker sig till Kalmar. För mig som centerpartist är det särskilt glädjande att den positiva utvecklingen syns i hela kommunen. Den procentuellt största befolkningsökningen har faktiskt hamnat i kommunens landsbygdsområden.

Det är inte bara i Kalmar som det sker stora förändringar. Vi lever i en turbulent tid som kännetecknas av bland annat strukturomvandling och flyktingströmmar. Som alltid, ser vissa förändringar som ett hot medan andra ser det som en möjlighet. Oro breder ut sig. Som exempel kan nämnas att polisens trygghetsundersökningar i Kalmar de senaste åren visat på en ökad oro för att utsättas för brott, samtidigt som allt färre uppger att de faktiskt har utsatts för brott.

Vi ser också ett ifrågasättande av den liberala demokrati som utvecklats under det senaste århundradet. Denna har gett oss press- och yttrandefrihet, rättssäkerhet, ökad jämlikhet och ett ökat välstånd genom samarbeten och slopade handelshinder. Vi ser idag, runt om i världen, så också hos oss, krafter som vill vrida klockan tillbaka. För mig är det en självklarhet att stå upp för det som vi byggt upp, det öppna samhället.

Som kommunalråd kommer jag givetvis att få hantera alla de frågor som dyker upp i en kommun. Speciellt intressant är att få arbeta vidare med den offensiva politik Kalmar idag har för kommunens landsbygdsområden. Inte någon gång sedan Kalmar kommun bildades 1971 har kommunens landsbygdsområden fått den uppmärksamhet som idag. Det gäller att gå vidare; bygga ut bredband, utveckla service och identifiera varje orts speciella möjligheter och problem. Kalmarsundskusten har sin dragningskraft, men i stort sett varje mindre tätort eller större by har växt upp kring någon å som mynnar i havet. Å-landskapet har kvalitéer som skall tas tillvara.

Med mig som kommunalråd kommer givetvis även andra klassiska centerfrågor att lyftas fram. Småföretagen som ger jobb och den miljö som vi måste vara rädda om är exempel. De gröna näringarna, jord- och skogsbruk är viktiga för såväl landsbygdsutveckling, företagsamhet och sysselsättning som att hitta nya vägar inom miljöområdet.

Centerpartiet i Kalmar finns sedan 2013 i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Samarbetet fungerar alldeles utmärkt och det bidrar till Kalmars framgångar.

Jag har fått ett förtroende och skall försöka att förvalta det på bästa sätt. Jag skall lyssna in goda tankar som finns runt om i vår kommun och försöka se till att de kan bli verklighet. Det är inte ett kommunalråd som gör Kalmar till en bra kommun, utan det är vi, 66 000 kommuninnevånare som gör det tillsammans.

Ingemar Einarsson, blivande kommunalråd