ANDERS JOHANSSON FÖRESLÅS SOM NYTT KOMMUNALRÅD

Valberedningen kommer att föreslå Anders Johansson som ersättare efter Roland Åkesson som Kommunstyrelsens ordförande, Kommunalråd. Vid Centerpartiets Kretsstämma måndagen den 13/2 kommer förslaget att presenteras. Vid Kommunfullmäktige måndagen den 27/3 fattas sedan det slutliga beslutet.

Anders Johansson

Innehåll