VAD INNEBÄR C-FÖRSLAGET OM INGÅNGSAVDRAG FÖR MÖNSTERÅS?

Banner


Centerpartiet föreslår ingångsavdrag

För att motverka tudelningen av Sverige har Centerpartiet föreslagit ett ingångsavdrag, som handlar om att slopa arbetsgivaravgiften när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden. Genom att koncentrera förslaget till de första åren i arbetslivet träffar vi dem som behöver det bäst, inte minst nyanlända.

60 000 nya jobb – varav 12 000 på landsbygden. Så många arbeten kan skapas med Centerpartiets förslag om ingångsavdrag, enligt analysföretaget WSP. Genom att göra det billigare för företagen att anställa kan tusentals människor lyftas ur bidragsberoende och få ett jobb att gå till, en lön att leva på. Enligt uträkningen skulle detta innebära cika 54 jobb i Mönsterås kommun.