• / Nyheter
  • / GODA RESULTAT INOM ÄLDREOMSORGEN

GODA RESULTAT INOM ÄLDREOMSORGEN

Socialnämndens ordinarie ledamöter

Socialnämndens ordinarie ledamöter: Emma Magnusson, Agnetha Landberg, Håkan Spärlin och Inga Jonsson

 

Fantastiska resultat

I Centerpartiets handlingsprogram för åren 2014-2018 skrev vi att ett av våra mål var ”att all personal ska vara välutbildad, ges möjlighet till fortbildning och få ta del av nya rön och metoder inom omsorgsområdet”. Sedan dess har vi medvetet arbetat för att satsa på utbildning av vår personal där vi varje år tagit fram en utbildningsplan i Socialnämnden för att hålla hög kvalitet. Vi menar att detta arbete påverkat resultaten i Öppna jämförelser som genomförs av Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). I denna undersökning får vår personal helt fantastiska resultat som innebär att Mönsterås kommer på en andra plats i riket när det gäller högst andel äldre som alltid blir bra bemötta, känner förtroende för personalen och som känner sig mycket trygga med hemtjänsten!

I våra mål talar vi även kring att våra äldre ska få bestämma mer över sin vardag och de insatser de fått beviljade. Ledamöterna i Socialnämnden har därför arbetar för att ta fram ett verksamhetsmål för Socialnämnden som handlar om att genomförandeplanen ska ha en central roll och att den systematiskt ska följs upp och revideras. Syftet är att insatserna ska genomföras utifrån den enskildes önskemål för att öka delaktigheten och inflytandet. Vid Öppna jämförelser får Mönsterås tillsammans med Emmaboda de högsta värdena i länet när det gäller brukarnas upplevelse av inflytande och att personalen har tillräckligt med tid i sitt arbete. Vi ledamöter i Socialnämnden känner oss mycket stolta över vår personal som möjliggjort dessa fina resultat!