Centerbrev

Det politiska läget

Vi har haft en politiskt händelserik höst så här långt. Vårt goda valresultat ger underlag för en stabil alliansmajoritet i kommunen. Det känns mycket bra. Särskilt när vi ser de olika konstellationer och ”oheliga allianser” som bildas i flera kommuner runt om i länet. Vi har haft förhandlingar med våra allianskamrater och kommit överens om fördelningen av poster i nämnder och styrelser. Dessa förhandlingar har gått bra och alla parter är nog rimligt nöjda med resultatet. Just nu pågår vårt interna arbete med att fördela de poster som partiet skall besätta. Den 12 november har vi nomineringsstämma och då ska det slutliga förslaget fastställas. Valen sker sedan, i första hand, på fullmäktigesammanträdet den 17 december och på kommunstyrelsens första möte i januari.

Alla politiska partier bör eftersträva majoritet och därmed få gehör för sina idéer. Centerpartiet är ett parti med en tydlig liberal ideologi men också med en pragmatisk och jordnära inställning till samarbete som bygger på att samhället måste styras för medborgarnas bästa. Därför är det inte konstigt att vi är med i de nya majoritetskonstellationerna i många kommuner och landsting. Centerpartiet har en lång tradition av att vara med och ta ett nödvändigt ansvar i utsatta situationer.

I de regeringsförhandlingar som förs just nu försöker man från flera håll sätta stor press på oss som parti och på vår partiledning. Lyckligtvis har vi en mycket stark partiledning som jag är övertygad om kommer att klara av att hantera pressen på ett bra sätt.

En personlig reflektion, som jag lärde mig redan i lågstadiet, är: att när två pojkar konkurrerar om samma flicka så är det smartare att ge henne blommor och godis än att rycka henne i håret och retas.

Firat valsegern

På höstmarknaden firade vi valsegern genom att bjuda på tårta och kaffe. Det var mycket uppskattat och många besökare kom fram och gratulerade till valresultatet. Tack till alla som ställde upp och ett extra stort tack till Anna-Lena som kokade kaffe hela dagen.

Utdelning av tårta på Mönsterås marken

Utdelning av tårta på Mönsterås marken

Den 20 oktober hade vi dessutom en segerfest i Ålems församlingshem. Härlig feststämning med musik och musikquiz av kulturchefen Patrik Byström. Centerfest är roligt, det måste vi ha oftare.

Händer i kommunen

På tisdag tar vi första spadtaget för Solhemsprojektet 4 förskoleavdelningar och 40 platser för äldreboende.

Förskolan på Blanka ängar är i princip färdig och inflyttning sker i de båda första avdelningarna om ett par veckor. Barnantalet inom barnomsorgen fortsätter dock att öka och vi blir tvungna att omedelbart börja byggnationen av den tredje avdelning som skolan redan är förberedd för. Dessutom måste vi sannolikt vara beredda på att bygga ut barnomsorgen ytterligare innan Solhem står färdigt.

Familjecentralen är också i princip färdig för inflyttning men själva invigningen får vänta till den 18:e januari.

Vi blev återigen länets företagsvänligaste kommun enligt Svenskt näringslivs ranking. Vi hamnade på 39:e plats vilket visserligen är en liten försämring med 3 platser jämfört med förra året. Vi kan dock vara riktigt stolta över placeringen. Som politiker kan vi vara lite extra stolta över att politikernas attityder till företagande får näst högst betyg i hela landet, vilket är en lite förbättring jämfört med förra årets 3:e plats.

På tisdag tar vi nästa års taxor i kommunstyrelsen. Då infriar vi vallöftet att ta bort viktavgiften för hushållen på sopor som de lämnar på Mörkeskog.

Jag tror att det var allt för den här gången kära centervänner.

Anders Johansson