Annika Olsson

Annika Olsson kandidatbild


Ersättare kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ersättare Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion, ledamot överförmyndarnämnden


Kontakta Annika Olsson

Kontakta Annika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....