Roger Gustavsson

Roger 2


God man för lantmäteriförrättning tätort och landsbygd

Jag heter Roger Gustavsson och bor i Gräsgård tillsammans med min fru Annika och har två barn. Jag har varit lantbrukare i närmare 30 år. Jag har också varit verksam som förtroendevald inom de gröna näringarna. Där frågor som är kopplat till företagande, äganderätt och livsmedelsproduktion ligger mig varmt om hjärtat.

Nytt för valet 2018 är att väljarna ska utse sina representanter till Region Kalmar län. Landstingets verksamhet slås ihop med ansvaret för den regionala utvecklingen och bildar Region Kalmar län. Regionen kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Kalmar län. Hälso- och sjukvård är den största verksamheten, andra områden är kollektivtrafik, infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur (Landstingsplan 2018-2020).

Öland har en stor potential för grönsaksodling kombinerat med mjölk och köttproduktion. Därför vill jag och Centerpartiet:

 • Att samarbetet med alla länder runt Östersjön stärks, med fokus på att förbättra vattenkvaliteten.
 • Säkerställa tillgången till dricksvatten till alla invånare och företag.
 • Att Region Kalmar län aktivt arbetar för att förbättra regionens företagsklimat
 • Fortsätta utvecklingen av livsmedelsstrategin och skapa mer utrymme för inhemsk livsmedelsproduktion.
 • Verka för att tillgodose arbetskraftsbehovet inom gröna näringarna.
 • Vid upphandlingar inom skola, vård och omsorg av livsmedel ställs krav på motsvarande svenska djurskyddsregler och miljökrav etc.
 • Andelen närproducerade livsmedel vid offentlig upphandling ska öka.

Trygghet är att vården finns nära och tillgänglig som stöd för invånare till en god hälsa. Därför vill jag och Centerpartiet:

 • Att samarbetet mellan kommun och landsting utvecklas via hemsjukvårdsteam som kan ge nära vård hemma.
 • Stimulera skapandet av fler filialmottagningar på mindre orter.
 • Ge alla möjlighet att få en fast läkarkontakt.
 • Ha rätt grundbemanning för arbetsmiljöns och trivselns skull.
 • Vi vill möjliggöra och utveckla olika karriärvägar för undersköterska och sjuksköterskor.
 • Erbjuda Grön rehab på recept inom Ölands natur och kultur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.