Debatt: Så får vi fler att vara med och utveckla kommunen till en bra plats att leva på

Utveckling av hela kommunen? Hmm - hur tänkte dom? Har dom tänkt? Undrar Johan Åhlund.

När jag läser insändaren ”Orimligt lång handläggningstid av bygglov” av Amy Hedlund i Ölandsbladet den 3/2 reser sig nackhåret och pulsen ökar. Kommunen har en policy som tillåter det att ta upp emot 10 veckor till beslut. Det är en lång tid men verkar rimligt. Men i detta fall där en person vill starta ett företag och vill bygga upp en restaurang så hade Miljö- o byggnadskontoret inte ens påbörjat arbetet med ansökan efter 13 veckor. Men när det omtalade skolbygget i Färjestaden fick göra ett omtag i upphandlingen efter några fel i anbudsunderlaget så säger man från kommunen att de tänker ta in en konsult för att göra projekteringen klar under tiden som nytt anbud begärs in, detta för att påskynda processen inför en eventuell byggnation. Det är ju bra med ett högt tempo men vad är det som gör att samma höga servicenivå inte tillämpas när ett nytt företag på södra Öland - som kommer att höja attraktiviteten i bygden samt erbjuda folk arbete – vill få sitt fall prövat?

Något är fel på miljö o byggkontoret, antingen dras man med organisationsproblem eller så är man underbemannade, för inte kan det väl vara något annat som styr?

Jag är själv företagare och som jag ser det är Miljö o byggnadskontoret i vår kommun själva hjärtat, om de inte klarar av att hålla en hög servicenivå oaktat vem som efterfrågar besked så utvecklas inte vår kommun.

Jag som lantbrukare har en 6 cylindrig traktor (hjärtat) för att kunna så och skörda på min gård om 3 cylindrar slutar fungerar så identifierar jag problemet och åtgärdar detta omgående för att kunna så o skörda och för att kunna fortleva och utvecklas.

Tyvärr fungerar inte Mörbylånga kommun på det viset utan här är hanteringen så trög att entusiastiska företagare tappar sugen och lägger ner sin ide eller flyttar på sig. Mörbylånga är landets fjärde bästa klättrare i Svenskt Näringslivs ranking javisst det är bra, men utgångsläget var plats 224 av totalt 290 som ställde upp.

Men man kan inte luta sig tillbaka och tro att nu är vi på gång när man läser Amy Hedlunds inkändare. En genomlysning och upptrimning av hur Miljö o bygg kontoret fungerar är nödvändig, annars kan vi aldrig få fart på skutan Mörbylånga kommun.

Inte bara utredningar utan verkstad med verkställande.

Sanningen är den att utan landsbygden överlever inte tätorterna.


Johan Åhlund, kandidat för centerpartiet i höstens val