• / Nyheter
  • / Debatt: Var finns alternativ och konsekvenser?

Debatt: Var finns alternativ och konsekvenser?

Johan Åhlund: Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Denna lära är något de som ivrigt förespråkar ett nytt högstadium i Färjestaden helt har
missat.
Hur kan någon fatta ett sådant beslut utan att ta fram en fullständig lokalförsörjningsplan som
beskriver lokalbehovet i hela kommunen på kort och lång sikt i kombination med en
investeringskalkyl(er) som beskriver olika alternativ och dess konsekvenser för ekonomin på
kort och lång sikt?
Kan med stor sannolikhet påstå att alla företag stora som små gör en behovsbedömning före
en eventuell investering. Även den vanliga ”Svensson” gör detta. Men inte Mörbylånga
kommun!
Finner man ett behov går man vidare och ser om det är ekonomiskt genomförbart.
Enligt vår verksamhetsområdeschef David Idermark så finns inte behovet av ett högstadium
i Färjestaden inom en 10 årsperiod. Den prognosen bygger på att CIS för upp sin skola som
planerat. Skulle det inte genomföras får man göra en behovsbedömning då.
Alltså faller investeringen redan på den punkten (behovsbedömning).
Att ett anbudsförfarande gick ut var i sin ordning för att kunna ta ställning till
förhållandet extern byggherre/ägare med kommunen som hyresgäst gentemot att
kommun bygger i egen regi. Dock saknas alternativen med kalkyler i underlaget som
fullmäktige ska ta ställning till och grunda sitt beslut i 100 miljonklassen på.
Förespråkarna pratar om interna kostnader som flyttas hit och dit. Detta ger inte mer
pengar i kommunens kassa hur gärna man än vill.
I tidning går att läsa att ett nytt anbudsunderlag skall skickas ut när allt är i sin ordning igen.
Under tiden planerar kommunen att genom en konsult påbörja en detaljprojektering av skolan
som egentligen entreprenören skall göra men som iså fall kan köpas av kommunen.
Men tänk om byggnationen inte blir av. Då har kommunen slängt pengarna i sjön. Det måste
fram behovsbedömningar/kalkyler till alla i fullmäktige om dessa ska kunna ta ett beslut om
kommunen har ekonomi till detta som de ska kunna stå för och kunna se folk i ögonen efter
taget beslut.
De valda politikerna ska se till kommunens helhet och bästa ekonomiska alternativ, inte vad
man vill ha hemma på egen gata.
Tyvärr hör vi företag som jobbar inom Småland och Blekinge säga att det finns ingen trögare
kommun än Mörbylånga. Detta måste vi få ändring på och det behöver bli mer företagstänk
inom kommunens dörrar och inte bara valfjäsk med fläsk.

Johan Åhlund