FRAMÅT FÖR KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

180521_LRF_rundvandring

Centerpartiet var välrepresenterat på dialogmöte om framtidens livsmedelsproduktion. En utmaning är att svenska lantbrukare inte konkurrerar på lika villkor som andra EU-länder.

LRF Sydost hade bjudit in länets riksdagsledamöter för att diskutera hur nya mattrender kan tas till vara och vad som är hållbart och klimatsmart.

Från politiskt håll var tyvärr uppslutningen dålig. Centerpartiet var bäst representerat, men personer från S, Kd och Sd saknades helt.

“Det är få andra partier som är så insatta i landsbygden och dess företrädare som Centern!” Det konstaterade Roger Gustavsson, som just denna kväll hade på sig LRF-hatten.

I Sverige är vi långt ifrån självförsörjande när det gäller livsmedel. Samtidigt är vi ett land med relativt låga utsläpp per invånare, delvis beroende på att vi importerar mycket livsmedel.

“Något provocerande framfördes att de svenska klimatutsläppen SKA öka med tanken på bekostnad av utländsk importerade livsmedel som vi de flesta gånger inte vet vare sig var eller hur de producerats”, kommenterade Anna-Kajsa Arnesson.

Felix Everbrand sammanfattade: “Kvällen gav en viktig inblick i jordbrukets betydelse för jobb, mat och klimat. Vi politiker kan bidra med förutsättningar så att öländska jordbrukare får konkurrera på lika villkor som lantbrukare i resten av Europa.”