Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

10. Annika Olsson

Annika Olsson kandidatbild


"Alla människor är lika värda. Alla har rätt och kan själva välja och forma sin framtid."

Jag bor på kommunens östra sida, är gift och har fyra utflyttade barn. Min man är mjölkbonde och jag är delaktig på gården på min fritid. Jag är socionom och jobbar som föreståndare i ett familjehemsföretag.

Jag tycker det är viktigt med en stark och hållbar kommunal ekonomi för att vi ska kunna möta framtida utmaningar och bibehålla kommuninnevånarnas trygghet och livskvalitet.

Inflyttning till vår kommun ger ett större skatteunderlag. Driftbudgeten behöver ha ett överskott för investeringar och minskad låneskuld.

Kontakta Annika Olsson

Kontakta Annika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....