Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

14. Gerd Åstrand

Gerd Åstrand kandidatbild


"Vill se landsbygd och tätort gå hand i hand för att lösa kommunens utmaningar. Bättre ledarskap med företagsutveckling och ekonomi högst på agendan måste till för att klara vår fortsatta samhällsservice."

Jag heter Gerd Åstrand 60+ och är urölänning som varit verksam som undersköterska och mjölkbonde på södra Öland.

Omsorgsverksamheten i Mörbylånga kommun ska se hela människan, undvika onödig oro och ge bra förutsättningar för en god ålderdom. För att få till detta måste vi ha fler gemensamhetsboenden för våra äldre med olika grad av omsorgsbehov i hela kommunen! Större lyhördhet måste till gentemot våra vårdtagare och deras anhöriga för att ge dem bästa möjliga stöd vid svåra skeden i livet. När någon varit under tillfällig vård i kommunen så ska hela människan vara i bästa möjliga skick innan hemfärd som en del i begreppet Trygg hemgång.

Kontakta Gerd Åstrand

Kontakta Gerd

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....