Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

16. Kerstin Sigvardsson

Kerstin Sigvardsson kandidatbild


”Det är vi tillsammans som bygger kommunen”

 

Jag heter Kerstin Sigvardsson är 18 år gammal och uppvuxen på östra sidan av ön. I våras tog jag studenten och eftersom mina föräldrar inte kunnat skjutsa mig till bussen har jag behövt bo i Kalmar i veckorna under gymnasiet. Visst kan det låta som en dröm att ha en egen bostad vid 15 års ålder men för mig har det resulterat i tre mycket jobbiga år. Liknande historier återfinns på många ställen i den södra delen av kommunen och är fullständigt oacceptabla.


Inflyttningen till ön är starkt hotad när gymnasieungdomar tvingas flytta från ön för att slutföra sin skolgång. Inte heller är det attraktivt att som barnfamilj flytta hit när deras barn får svårt att ta sig till aktiviteter och kulturskola. Här behöver närtrafiken utvecklas så att det är möjligt att bo och verka i hela kommunen!


När politiker glömmer bort invånare och demonstrerar detta genom att under starka protester släcka ner deras gatubelysning behöver vi påminna dem om att det är alla vi tillsammans som bygger kommunen. Vi behöver också initiativ till privata alternativ i välfärden från hängivna medborgare som kan föra vidare sina visioner, särskilt när dessa vill genomföra saker som dessvärre inte ryms inom den kommunala budgeten.


Den kommande mandatperioden hoppas jag kunna representera de medborgare som idag ser en ofungerande kollektivtrafik, inte räds de privata alternativen och ser hur frågor som släckning av gatubelysning bara är symptom på någonting som är långt mer oroande.

Kontakta Kerstin Sigvardsson

Kontakta Kerstin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....