Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

18. Anders Eklöv

Anders Eklöv kandidatbild


"För en politik där beslut tas baserat på fakta, behov och ekonomiska grunder och inte känslomässiga infall"

Jag vill verka för en aktiv kultur och fritid inom Mörbylånga kommun där stor vikt läggs vid invånarnas önskan och behov.

Att gemensamt kunna lyfta fram de mervärden som finns inom kommunen gällande natur, världsarv och idrott samt personers drivkraft och interagera dessa för att gemensamt driva hela kommunen framåt och göra det attraktivt att bo samt verka här både nu och i framtiden.

Tillsammans kan vi bevara, driva samt lyfta idrottsrörelsen och föreningarna framåt med positiv utveckling, engagemang och laganda.

Gemensamt driver vi Mörbylånga kommun framåt mot nya mål och visioner!