Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

23. Krister Petersson

Krister 2


"I min värld är vårt framtida Öland en ö med härlig företagsanda i en skön och njutningsfull miljö."

Jag heter Krister Petersson, är 58 år, och sedan 3 år tillbaka boende i Gårdby i Mörbylånga kommun. I och med flytten till Öland har jag kommit tillbaka till ön där mina fäder har sina rötter. Jag är tekniskt utbildad men har hela livet arbetat och livnärt mig i den agrara sektorn.

Jag tycker bl.a. att frågor kring näringsklimatet i region Kalmar län är viktiga. Klimatet måste stärkas så att företagandet och jobben, som är grunden för den svenska välfärden, prioriteras. Gärna också ge stöd till Ung företagsamhet som är vår framtid och med stöd och hjälp växer de ungas självförtroende och företagsanda.

Vi i Centerpartiet vill ha ett aktivt Östersjösamarbete med fokus på att förbättra vattenkvaliteten så att Östersjön förblir ”frisk”. Grundvattenfrågan har diskuterats livligt de sista åren och det är viktigt att ha en långsiktig och hållbar plan i denna fråga. Vi vill också stödja samverkan mellan ledande miljöteknikföretag så den gemensamma strävan att ersätta fossila produkter påskyndas.

I min värld är vårt framtida Öland en ö med härlig företagsanda i en skön och njutningsfull miljö.