Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

24. Andreas Åström

Andreas Åstrand


”För den privatperson eller det företag som vill flytta till regionen ska Mörbylånga kommun vara det naturliga förstahandsvalet!”

Jag heter Andreas Åström, är 43 år och bor i Tveta med min sambo och tre barn på deltid. Jag är utbildad sjökapten och arbetar för närvarande som universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Jag är uppvuxen i södra Halland och har efter gästspel i Göteborg och Ängelholm slagit mig till ro på Öland.

Mörbylånga kommun står inför många utmaningar i den närliggande framtiden, inte minst vad gäller det ökande antalet äldre i vår kommun. Ska vi klara detta så är nyckeln att få upp invånarantalet och på så vis öka skattebasen. Ska detta ske så måste vi som kommun underlätta för både företag och privatpersoner att etablera sig i kommunen. Då går det inte att hållas med de orimligt långa handläggningstiderna som nu råder när det rör tex. bygglovsärenden. Vi måste skapa smidiga lösningar som underlättar inflyttningen.