Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

3. Monika Löfvin Rosén

Monika Löfvin Rosén kandidatbild


"Ett rikt kultur- och fritidsliv är grunden till människors välbefinnande och möjligheter ska finnas, avsett var du bor. Kultur är också mat, närodlat. Nära beslut och valfrihet."

Jag är uppvuxen i Dalarna men kom till Öland som elev på Capellagården. Sedermera anställd i Mörbylånga kommun och har arbetat på biblioteket under alla år, bland annat kört bokbuss ute i byarna.

Jag och mina vänner i Centerpartiet ser kulturlandskapet och skapande kultur i symbios med varandra. Landskapet och ljuset på Öland har lockat många kreativa människor att bosätta sig på Öland och tillsammans med odlingar och betande djur i Världsarvet har vi en alldeles särskild rikedom.

Ölands skördefest är ett kvitto på att människor vill besöka Öländska byar och uppleva såväl som smaker som konst.

Kulturen är inte bara en källa till ett gott liv, det är också en möjlighet till både inkomster och utveckling. I vår kommun bor många som har sin försörjning inom kulturens områden. Kommunen ska stödja och samarbeta med verksamheterna för att gemensamt utveckla vår stora potential som en mycket attraktiv kommun för kultur och naturintresserade.

Vi är angelägna om att mötesplatser ska finnas tillgängliga i byarna och att föreningsbidragen ska ge möjligheter till underhåll. Vi vill att föreningarna ska känna kommunalt stöd och samarbete i sin verksamhet.

Centerpartiet värnar musikskolan, som har stor betydelse för många barn i skolåldern och barn som åker buss till skolan ska ha möjlighet att delta.

Kontakta Monika Löfvin Rosén

Kontakta Monika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....