Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

4. Kjell Magnusson

Kjell Magnusson kandidatbild


"Jag är starkt engagerad i att medverka till att förbättra vår kommuns ekonomi för att klara viktiga framtidssatsningar inom t ex vatten- och avlopp till hela kommunen, bra skolor och äldreomsorg. Dessutom vill jag medverka till att skapa levande centrum i Färjestaden och Mörbylånga."

Jag heter Kjell Magnusson, är 69 år ung och bosatt med min fru Gun-Britt i byn Holmetorp utanför Algutsrum. Vi har två utflugna barn samt två härliga barnbarn som alla älskar att besöka oss och Öland. Föddes i Jönköping men bott i Gislaveds kommun i många år. Julen 2011 flyttade jag och min fru in i hennes barndomshem och trivs ypperligt.

Sedan valet 2014 är jag ledamot och ordförande i Mörbylångas kommunfullmäktige. För mig är det inspirerande att vara med och forma en bättre framtid för vår kommun vilken har stora likheter med Gislaved där jag tidigare varit verksam. Båda kommunerna växer och utvecklas med ett antal tätorter och en levande landsbygd. En viktig skillnad är den omfattande besöksnäringen i Mörbylånga.

Som kommunfullmäktiges ordförande har jag medverkat till att starta dialogmöten mellan kommunens politiker och allmänheten runt om i kommunen. Det är viktigt att utveckla dialogen så att du som invånare ska känna delaktighet och förståelse för kommunens fortsatta utveckling.

 Mörbylånga kommun har idag en bra service och god kvalitetet i verksamheterna vilket jag vill värna om och utveckla. Inför de närmaste åren har vi ett antal stora utmaningar som jag särskilt vill sätta i fokus och finna lösningar på.

  • Vi måste skapa ett långsiktigt hållbart vatten- och avloppssystem. Upprepade perioder med vattenbrist gör det nödvändigt att bygga ut vattenförsörjningen så att alla i kommunen får bra vatten. Vi behöver effektivare ta tillvara det vatten som finns. Samtidigt som avloppssystemen utvecklas och förbättras. Så kan vi även bidra till att göra Östersjön till ett friskare hav. Det är förfärligt att människor 2018 måste hämta vatten till matlagning, så får det inte vara!
  • Antalet invånare som är äldre än 80 år kommer att fördubblas de närmaste åren. Därför måste vi högprioritera att bygga olika ut äldreomsorgen. Fler äldreboenden med varierad servicegrad och fortsatt utbyggd hemvård i hela kommunen är något jag vill medverka till de närmaste åren.
  • Glädjande nog bor det många barn i kommunen. Samtidigt har vi många skolor som blivit för små, är hårt slitna och inte motsvarar kraven på en bra skola. Vi kan inte fortsätta lappa med tillfälliga åtgärder. Det håller inte längre.

Allt detta handlar om stora pengar och kommer att bli en tuff utmaning. För att klara detta måste överskotten i våra bokslut öka så att vi orkar investera utan nya lån. Då får vi prioritera hårdare, effektiviseringar och bli smartare så att varje krona kommer till störst nytta.

Kontakta Kjell Magnusson

Kontakta Kjell

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....