Mörbylånga
Centerpartiet lokalt

8. Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson kandidatbild


"Alla invånare i Mörbylånga kommun ska kunna leva och verka där de bor. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning med våra gemensamma pengar."

Jag heter Gunilla Karlsson, bor i Norra Kvinneby är gift med Ove. Vi har tre vuxna barn och fem barnbarn. Mitt arbete kommer främst att handla om hur våra äldre har det i sina liv.

Vi ska så långt som möjligt ge de äldre den omsorg de önskar. De ska kunna be om att personalen sätter sig ner några minuter och pratar och inte bara gör de som står i den beviljade insatsen. Jag vill alltså att de äldre ska få mer att säga till om i sin vardag, för då mår de mycket bättre. Så skulle jag själv vilja ha det när jag blir äldre och behöver samhällets hjälp. Jag vill också välja vad jag ska bo, i kommunal eller privat regi när jag inte kan bo kvar i eget boende.

Kommunen ska ha god och näringsrik mat både till våra äldre och till våra barn. Närproducerat i möjligaste mån. Eftersom jag bor i Norra Kvinneby så är vattenfrågan en stor sak. Nu när det finns vatten i Frösslunda så vill jag arbeta för att vi tar tillvara det vattnet snarast, så det kommer oss tillgodo. Det är många i byn som inte har matvatten utan de får köra. Så nu är det dags att använda vattnet som finns nära oss!

Kontakta Gunilla Karlsson

Kontakta Gunilla

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....