Kalmar Län
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Därför är kilometerskatt en dålig idé

Därför är kilometerskatt en dålig idé

Anders Åkesson

Anders Åkesson, riksdagsman för Kalmar län.

Hallå där Anders Åkesson! Du åker land och rike kring för att fler ska uppmärksamma regeringens utredning om att införa en avståndsbaserad avgift på tunga transporter, kallad kilometerskatt. Det skulle handla om 26 kr/mil.

Varför är det en så dålig idé, det är väl bra för miljön?

- Det är en skatt på avstånd, något vi har gott om som ett till ytan stort men glest befolkat starkt handelsberoende land i Europas utkant. En kilometerskatt kommer att driva på koncentrationen av produktion och människor till landets tre storstadsområden och göra produktionsresurser som till exempel skog och malm väldigt dyra. Miljön riskerar ta mycket stryk eftersom det vi använder till att göra biodrivmedel av blir helt omöjligt att få fram ur skogen med den extra kostnaden.

Hur ser tidsplanen för frågan ut?

- Utredningen skulle ursprungligen vara klar den 9 december i år, men nu har man begärt förlängning till den den 9 februari 2017 eftersom det var mycket svårare att komma fram med ett förslag, trots att Stefan Löfven i valdebatten 2014 påstod att "detta med kilometerskatt är ingen rocket science".

Hur har du lyckats få med dig en sådan opinion?

- Människor som tänker efter inser att det är tokigt att införa en skatt på avstånd eftersom man vet att ingen yrkesmässigt kör runt "i onödan" och att denna skatt på 26 kronor per mil, kommer att göra produktion av varor på avstånd från sin marknad eller sin råvara väldigt mycket dyrare. Dessutom innebär den att till exempel Preem som är världsförst med Svanenmärkta drivmedel får sluta med det eftersom talloljan som utgör en del av råvaran inte kommer att kunna producerad, eftersom massavedsflödena till industrin minskas och så vidare. Folk tycker generellt att hela landet skall ges vettiga förutsättningar att leva och utvecklas, en skatt på avstånd, utan miljönytta, förhindrar det. Sedan har jag varit lite envis och återkommande pekat på människor runt om oss som skulle drabbas väldigt hårt, som Ralf Johanssons mjölkföretag i Laduryd, Torsås, som skulle klippas till med 150 000 kronor per år eller sågverksföretaget Martinsons i Robertfors, (exporterar limträbalkar o byggelement över hela landet) som skulle få betala 26 miljoner kronor per år.

Vad är viktigt att tänka på i opinionsarbete?

- Att vara uthållig, konkret och att försöka omsätta de stora och abstrakta talen, till exempel att skogsnäringen som helhet skulle drabbad med 2,5 miljarder kronor per år, till mer konkreta exempel som Ralf Johanssons mjölk- och skogsgård. Sedan måste man trycka på i opinionsbildandet uppåt i systemet, att bli en kanal för människors engagemang, i torsdags hade jag en interpellationsdebatt med finansministern i ämnet, hon var inte påläst.

Har du stöd i partiet för din linje?

Jodå, eftersom centerpartiet vet att jobb och välstånd växer fram i de små företagen samt för en politik för att hela landet skall gro och växa samtidigt som vi har en tuff miljöpolitik blir ju kilometerskatten dubbelt tokig.

Skulle inte en kilometerskatt skapa ordning och reda mot ojust konkurrens i transportsektorn?

- Just det argumentet använde finansministern i torsdags, ungefär som att alla utlandsregistrerade transporter körs av skurkar, och så är det inte. För det första skulle en kilometerskatt bli ett "högre kostnadsgolv" för alla: Det vill säga att den som fuskar skulle fortfarande ha en kostnadsfördel. För det andra har vi redan ett system för att utlandsregistrerade fordon skall betala det så Eurovinjettsystemet. Höj i så fall prislappen för det, om den nu är för låg, och ge sedan polis och transportstyrelse befogenheter att kolla. Det vore en smartare väg att gå än att damma på med en avståndsbaserad skatt som skulle öka det årliga "kostnadsavståndet" för vårt land med runt 10 mdr/år.